Levering Bestill ferdighekk nå og velg selv leveringsuke. Vi leverer hele våren.

Direkte fra planteskolen
Vekstgaranti
Kort, faktura eller delbetaling
Telefon: 6779 3087
Kontakt oss her

Planteveiledning ferdighekk


Det er lett og raskt å plante en ferdighekk. Nedenfor er det gitt noen enkle retningslinjer, som må følges for at vår vekstgaranti skal gjelde.

1. Plan

Det er viktig å forberede plantingen, så alt er klart. Plantene må plantes innenfor et døgn etter mottakelsen for å sikre at de ikke tørker ut eller blir utsatt for fysiske påvirkninger, som går ut over etableringen.

2. Forarbeid

Plantejorden må være god markjord, ikke for leirete og uten kompost. Grav en ca 40 cm bred og 30 cm dyp renne. Deretter løsnes jorden i bunnen av rennen for å sikre luftskifte og drenering. Den løse jorden sikrer en rask etablering av nye røtter, slik at plantene gror fast raskt.

3. Plantene

Det forekommer variasjoner i hekkplantenes grensetting. Derfor er det viktig å være omhyggelig ved plantingen. Plantene plasseres foran rennen og danderes før de settes sammen. Det er især viktig at de blir dreid med de klippete sidene utover.

4. Planting og antall pr. løpende meter

Plantene plasseres i rennen med planteavstanden 2,5 plante pr. meter for buskete typer, som liguster, eller med 3 planter pr. meter for enstammede arter som bøk. Plantene settes slik at jordklumpen dekkes av ca. 3 cm jord, ikke dypere. Nettet må bli sittende rundt rotklumpen.

5. Vanning

Vann er altavgjørende for plantenes vekst, både ved etablering og især de første årene. Når plantene står godt i rennen fylles den 1/3 med jord, og fylles deretter opp med vann. Dette sikrer at jorden faller godt sammen rundt rotklumpen. Når vannet har sunket, fylles rennen opp med jord, og jorden tråkkes til rundt klumpen, så planten står fast. Det vannes på nytt.

6. Vindblåste steder

På særlig forblåste steder kan det være hensiktsmessig å støtte plantene med en plastbelagt tråd mellom noen kraftige stolper. Den optimale støtten oppnås ved å plassere tråden i ca. 1 m høyde, og med 2 meter mellom stolpene.

7. Retting

Når hekken er satt ferdig, er det lurt å stusse den lett i toppen og på sidene, sånn at den får en pen finish uten strittende grener.

8. Pleie

Hekken passes fremover som en vanlig hekk, med gjødsling og klipping. Det er imidlertid svært viktig å vanne hekken godt, spesielt de første årene. I sommerhalvåret må det vannes grundig hver 6-8 dag i perioder uten vesentlig nedbør. Gjennomvanning kan kreve opptil 10-12 liter vann pr. plante. Ved å legge ut dryppslange kan vannforbruket reduseres - pass på overvanning!

Planteveiledning